CV Ketel inregelen

Problemen met de CV ketel of radiatoren?

Waterzijdig inregelen zorgt voor een lager gasverbruik (ca. 10% tot 15%) en een gelijkmatige opwarming van een gebouw. Het waterzijdig inregelen zou voor elke CV uitgevoerd moeten worden. Of het nu gaat om radiatoren, vloerverwarming of stadsverwarming. Helaas wordt waterzijdig inregelen weinig toegepast en dat is jammer want hiermee kan veel worden bespaard.

Om uitleg te geven wat de oorzaak kan zijn van veel voorkomende verwarmingsproblemen gaan we gemakshalve even uit van een situatie met radiatoren en een CV-ketel. De CV-ketel verwarmt het water en circuleert het water door het gebouw. Het water kiest de weg van de minste weerstand. Dit betekent dat de radiator die dichtbij de CV-ketel staat verhoudingsgewijs meer water krijgt dan een radiator die ver van de CV-ketel staat. Het gevolg is dat de radiator dichtbij de CV-ketel z’n warmte niet kwijt kan en de radiator ver van de CV-ketel nauwelijks de kans krijgt om op te warmen. Voor deze ruimte is de situatie het slechtst, deze zal namelijk tijdens kou nauwelijks op te warmen zijn.

De oplossing: waterzijdig inregelen!

Wat is waterzijdig inregelen?

Het waterzijdig inregelen betekent het instellen van de doorstroomhoeveelheid van elke radiator.  Het betekent dat de radiator dichtbij de CV-ketel ‘geknepen’ wordt. De radiator ver van de ketel krijgt hierdoor meer water. Met waterzijdig inregelen ontstaat er uiteindelijk een situatie dat elke radiator de juiste hoeveelheid water krijgt en netjes gelijkmatig afkoelt. Dit zorgt voor een gelijkmatige opwarming van het gehele gebouw.

Waarom kan dit geld besparen op de gasrekening?

Dit heeft drie redenen:

1. Door waterzijdig in te regelen is de retourtemperatuur van alle radiatoren min of meer gelijk. Dit zorgt ervoor dat er minder pieken en dalen in de CV-retourtemperatuur zijn zodat de ketel minder start en stops heeft.

2. Door waterzijdig in te regelen kan de CV-watertemperatuur naar beneden bijgesteld worden (instelling op de CV-ketel). Daardoor wordt het gebouw verwarmd met minder warmte. Dat verbruikt minder gas. Voor HR-ketels heeft dat nog een extra voordeel omdat de CV-ketel dan onder het zogenaamde condensatietemperatuur kan werken. Dit levert een extra rendement op.

3. Bij het toepassen van warmtepompen is de retourtemperatuur zelfs nog belangrijker dat deze laag blijft om tot optimale besparingen te komen en tevens een langere levensduur krijgt.

Last van temperatuurverschillen, geluids- en tochtklachten?

Luchtzijdig inregelen gaat doorgaans hand in hand met waterzijdig inregelen van uw warmte installatie. Ook hierdoor zult u een behoorlijke besparing zien in uw stookkosten.

Om problemen zoals tochtklachten, geluidsklachten, en warmte klachten te voorkomen moeten de roosters en andere componenten in de installatie op de juiste hoeveelheden worden ingeregeld. Bij het luchtzijdig inregelen wordt per ruimte de juiste balans afgestemd tussen de aangevoerde en afgevoerde lucht van uw warmte installatie. Een goede inregeling is energiebesparend en erg belangrijk voor een prettige werk of leefomgeving. Op deze manier worden temperatuurverschillen, geluids- en tochtklachten opgelost en is er een constante toevoer van verse lucht gewaarborgd.

Neem vrijblijvend contact met ons op